Garbės konsulas antradienį susitikęs su Vidaus reikalų ministru dr. Eimučiu Misiūnu aptarė šalių piliečiams aktualius klausimus.

Susitikimo metu ministras ir garbės konsulas pažymėjo gerus Lietuvos ir Indijos ryšius verslo, švietimo ir mokslo, kultūros ir kitose srityse, kurie atveria abiejų šalių piliečiams plačias galimybes bendradarbiauti, pažinti, studijuoti. 

Ministras E. Misiūnas paminėjo, kad džiugina tas faktas, kad tarp Lietuvos aukštosiose mokyklose besimokančių užsienio šalių studentų yra nemažai Indijos piliečių. Studijų registro duomenimis, šiais mokslo metais Lietuvos aukštojo mokslo institucijose studijuoja 774 Indijos piliečiai.

R. K. Chaudhary savo ruožtu pakvietė vidaus reikalų sistemos įstaigų specialistus aktyviai dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal Indijos ekonominio ir techninio bendradarbiavimo programą (ITEC). Pagal šią programą nuo 1993 m. Indijoje stažavosi apie pustrečio šimto įvairių sričių specialistų iš Lietuvos, įskaitant Vidaus reikalų ministerijos bei įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojus.

Susitikimo metu taip pat aptarti šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo klausimai kovojant su sukčiavimu internete, pavyzdžiui, kai apgaulės būdu iš Indijos piliečių viliojami pinigai, žadant galimybes įsidarbinti, mokytis ar gauti leidimą gyventi Europos Sąjungos šalyse.

Straipsnis paskelbtas Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje.